dffdhgd

Cast & CrewStarringAAKAR KAUSHIK, MANISH NAWANI, ALOK KUMAR & VIJAY PRATEEK
Directed ByHEMANT GABA Produced By PANKAJ JOHAR, HEMANT GABA & THAKUR DASS GABA CinematographerSHANTI BHUSHAN Music & Background Score AVINASH BAGHEL Editor JAMES J VALIAKULATHIL Screenplay HEMANT GABA Sound Design & Mix NIRAJ GERA Location Sound RAJENDER PRASAD Lyrics GAURAV SOLANKI, MANAS MISHRA & PRACHI SINGH Costume & Production DesignPRACHI SINGH Executive ProducerPANKAJ JOHAR & RAVI KAMBHOJ Co-Produced By PANKAJ GABA & PUSHPA GABA Line ProducerBHAVYA PALIA